Medical Group është ndër distributorët lider për produkte farmaceutike dhe pajisjeve mjekësore prezent në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Partner i besueshëm i shumë kompanive multinacionale farmaceutike dhe mjekësore të mirënjohura në botë. Ne i njohim tregjet e brendshme dhe ato të jashtëme, përderisa nga kompanitë më të mëdha farmaceutike të botës jemi cilësuar si një partner shumë i besueshëm dhe profesional.

Adresa e Zyrës Qendrore

Magjistralja Prishtinë – Shkup, km.13, Livagje p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel & Fax: 00381 ( 0 ) 38 720 222
Shitja: 00381 (0) 38 71 33 33

Email: info@medicalgroup-ks.com
Website: www.medicalgroup-ks.com

Find us at: