Asistent i shitjes

Kërkesat

Asistent i shitjes

  • Diplomë bachelor në shkencat mjekesore ose niveli master në Marketing.
  • Të kenë njohuri për produket farmaceutike,  dietetike dhe kozmetike
  • Të kenë njohuri për promovimin dhe marketingun e produkteve  farmaceutike, dietetike dhe kozmetike.
  • Të kenë aftësi të mira komunikuese, vet-iniciativë, motivim dhe çasje ekipore.
  • Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike vendore ose ndërkombëtare do të jetë përparësi.
  • Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike vendore ose ndërkombëtare do të jetë përparësi.
  • Kandidatët që do të ftohën për intervistë duhet të dëshmojnë se zotërojnë nivel të lart të gjuhës angleze, të kenë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike dhe të posedojnë patent shofer.

 

Application form below.

Apply Here

    en_USEN