Farmacist

Kërkesat

Farmacist

  • Diplomë bachelor në Farmaci.
  • Të ketë njohuri dhe eksperiencë në çeshtjet rregullative dhe kontrollen e cilësisë per produkte dhe pajisjet medicinale.
  • Të ketë  aftësi të larta komunikuese, vet-iniciativë,  motivim  dhe çasje ekipore.
  • Njohuri mbi praktikën e mirë të distribuimit ( GDP) si dhe përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike vendore ose nderkombëtare do të jetë përparës.
  • Kandidatët që do të ftohen për intervistë duhet të dëshmojnë se zotërojnë nivel të lart të gjuhës angleze, të kenë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike, të posedojnë patent shofer.

 

Application form below.

Apply Here

    en_USEN