Për ne

Twenty Years of International Expertise with Leading Pharmaceutical and healthcare Companies

Rrugëtimi filloi në vitin 2000, si një kompani këshillëdhënëse për programet shëndetësore, me emrin MCG (Medical Consulting Group). E përbërë nga një grup i mjekëve, profesionistë të kujdesit shëndetësor, të përfshirë atë kohë në mbështetjen e përpjekjeve ndërkombëtare për asistencë humanitare shëndetësore në Kosovë e rajon. Sfida e atyre ditëve ishte vendimtare në krijimin dhe ndërtimin e kompanisë, në formën që edhe sot e ka. Pavarësisht rrethanave dhe momenteve të vështira, në vitin 2004 MCG u inkorporua si LLC, me emrin Medical Group. Që nga atëherë jemi shndërruar në pilarin më të rëndësishëm, në fushën e tregut farmaceutik dhe mjekësor në Kosovë dhe rajon.

Ne kujdesemi për shëndetin tuaj!

Vlerat Bazë

Farmakovigjilenca

Një ekip i përgatitur, i përbërë nga personel i kualifikuar në disiplina të ndryshme, është trajnuar për të ndihmuar me sukses në çështjet e pajtueshmërisë farmaceutike, në mënyrë që të përmirësojë vazhdimisht cilësinë dhe sigurinë e produkteve.

Përgjegjësia Sociale

Medical Group njihet për mbështetjen e drejtpërdrejtë të pacientëve dhe institucioneve shëndetësore përmes skemës së dhurimit të produkteve të veçanta, mbështetjen e grupeve të margjinalizuara duke mbrojtur të drejtat e tyre dhe gjithashtu kontributin financiar në promovimin e ideve inovative, aksioneve për përmirësim të shërbimeve, aksesin dhe shërbimet cilësore shëndetësore.

Ndikim pozitiv

Medical Group është e fokusuar në ndikimin pozitiv të zhvillimit të shërbimeve farmaceutike në vend. Qëllimi kryesor është mundësia e qasjes në trajtim dinjitoz për të gjithë qytetarëve.

Shërbime superiore

Të gjithë punonjësit dhe bashkëpunëtorët janë të trajnuar profesionalisht dhe të orientuar drejt arsimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, gjë që ndikon në përmirësimin e shërbimeve dhe të gjithë proceseve të punës.

Objektivat

Mënyra e duhur për ti bërë gjërat

Misioni dhe Vizioni

STANDARD I RI I TRAJTIMIT MEDICINAL


Medical Group funksionon me një vizion të qartë: Të ofrojë shërbime profesionale dhe inovative me produkte të standardeve ndërkombëtare nga vendet e zhvilluara si BE, ShBA etj. Ne synojmë që të mbetemi përfaqësuesi dhe distributori ekskluziv i brendeve më prestigjioze farmaceutike, me qëllim përsosmërinë dhe përmirësimin e shëndetit te pacienteve. Me krijimin e mundësive të reja për ngritjen e standardit klinik-etik e human, Medical Group ka vendosur t’a sfidojë veten dhe tregun në të cilin vepron.

Resurset Humane

Medical Group, pjesën më të madhe të suksesit i’a dedikon ekipit të saj profesional të angazhuar ndër vite, themeluesve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm të cilët çdo herë kanë kontribuuar dhe ndihmuar në ngritjen e cilësisë së shërbimeve tona nga përvoja e tyre. Këto raporte janë ndërtuar mbi bazën e etikës në punë, profesionalizmit, përgjegjësisë dhe kontributit të pakusht dhe kanë ndikuar në nivelin e shërbimeve të cilat Medical Group tashmë i ofron. Me resurset tona humane, ne arrijmë t`i qasemi çdo targeti të synuar dhe besojmë në rezultatet e punës në ekip . Ne inkurajojmë kreativitetin në ekipin tonë dhe në vazhdimësi investojmë në zhvillimin profesional dhe personal të secilit.

Objektivat

Medical Group përgjatë dy dekadave ka ngritur standardin e shërbimeve shëndetësore në komunitetin ku vepron. Kjo, përmes partneriteteve profesionale me ekspertët shëndetësor, me marrëveshjet e arritura dhe kontratat e lidhura me kompanitë më prestigjioze, si një urë bashkëpunimi, suksesi dhe besueshmërie për partnerët dhe pacientët të cilëve ju shërben.

Kjo, përmes partneriteteve profesionale me ekspertët shëndetësor, me marrëveshjet e arritura dhe kontratat e lidhura me kompanitë më prestigjioze, si një urë bashkëpunimi, suksesi dhe besueshmërie për partnerët dhe pacientët të cilëve ju shërben.

Medical Group, si objektivë kryesore ka qasjen në tregun e Evropës Juglindore dhe shpërndarjen e shërbimeve që ofron, duke përcjellur kështu edhe kulturën e krijuar brenda sektorit farmaceutik e shëndetësor.

 

Code of Conduct and Ethical Values

Shërbimet

Në emër të shëndetit, ne ju japim më të mirën

Medical Group ka kapacitete të mjaftueshme njerëzore dhe teknike për të ofruar shërbime që mbulojnë nevojat e tregut farmaceutik në Kosovë dhe rajon.

Hulumtimi dhe Analiza e Tregut

Before introducing any new product on the market, MG first analyzes the epidemiological situation and the possibility of treating patients with this product, clinical benefits and cost-effectiveness, parameters determined by the needs of the patient.

1

Shitje, marketing dhe promovim

The marketing and promotion team of medical products,within Medical Group operates in: • Pharmaceutical market analysis, identifying the characteristics of pharmaceutical products and the specifics of supply and demand;

2

Distribution and Storage

Located on the outskirts of capital city, 10 km from the center of Prishtina, Medical Group has the most advanced warehouse for storage and distribution of medical products and equipment. The facility designed to adapt to the nature of products, with a space of 4,500m₂, has sufficient capacity for storage and export of products in neighboring markets.

3

Çështjet rregullative dhe Farmako-vigjilenca

Medical Group specializes in providing professional consulting services in the field of health, regulatory issues and pharmacovigilance. These activities are carried out in accordance with regulations, guidelines and practices according to applicable laws, for all pharmaceutical companies which aim to enter the market of Kosovo, Albania and Northern Macedonia.

4

Konsultime dhe Shërbime Këshilluese

Medical Group, with its trained expert staff, provides ongoing professional consultations, in order to serve quality services for the market where it operates. The aim is, for that partners, are provided with the needed information, in order to make the right decisions in addressing the necessities of the market in which they serve or any study in which we participate as a local partner.

5

partnerët

Medical Group is the exclusive representative and partner of the most well known brands in pharma industry and medical equipment.

Medical Group, përgjatë rrugëtimit të saj, ka krijuar rrjetin më të gjerë të bashkëpunimeve. Përmes kësaj, ka mundësuar trajtim dinjitoz të pacientëve në vendin tonë dhe qasje në brendet botërore medicinale.

Let’s connect and do business together

    sqSQ