Për ne

Twenty Years of International Expertise with Leading Pharmaceutical and healthcare Companies

The journey began in 2000, as a health programs consulting company, called MCG (Medical Consulting Group). Consisting of a group of doctors, health care professionals, involved at the time in supporting international efforts for humanitarian health assistance in Kosovo and the region. The challenge of those days was crucial in creating and building the company, in the form it still has today. Despite difficult circumstances and moments, in 2004 MCG was incorporated as an LLC, under the name Medical Group. Since then we have become the most important pillar in the field of pharmaceutical and medical market in Kosovo and the region.

In the name of Health,
we give you the best!

Ngrisim standardin e
shërbimeve mjekësore

Medical Group over two decades has raised the standard of health services in the community where it operates. This is achieved, through professional partnerships with health experts, with agreements reached and contracts concluded with the most prestigious companies, as a bridge of cooperation, success and trust for the partners and patients it serves. Medical Group, as its main objective has access to the market of Southeast Europe and the distribution of services it offers, conveying the culture created within the pharmaceutical and health sector. The company, currently operates in Kosovo, the main market, Albania and Northern Macedonia. Dedicated and highly motivated staff is continuously engaged in ensuring the high quality of health care products and services, therefore creating a strong reputation of the company in all markets where it operates and more

STANDARD I RI
I TRAJTIMIT MEDICINAL

Medical Group funksionon me një vizion të qartë: Të ofrojë shërbime profesionale dhe inovative me produkte të standardeve ndërkombëtare nga vendet e zhvilluara si BE, ShBA etj. Ne synojmë që të mbetemi përfaqësuesi dhe distributori ekskluziv i brendeve më prestigjioze farmaceutike, me qëllim përsosmërinë dhe përmirësimin e shëndetit te pacienteve. Me krijimin e mundësive të reja për ngritjen e standardit klinik-etik e human, Medical Group ka vendosur t’a sfidojë veten dhe tregun në të cilin vepron.

In the name of Health,
we give you the best!

Management, Team,
Themeluesi:

Medical Group, pjesën më të madhe të suksesit i’a dedikon ekipit të saj profesional të angazhuar ndër vite, themeluesve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm të cilët çdo herë kanë kontribuuar dhe ndihmuar në ngritjen e cilësisë së shërbimeve tona nga përvoja e tyre. Këto raporte janë ndërtuar mbi bazën e etikës në punë, profesionalizmit, përgjegjësisë dhe kontributit të pakusht dhe kanë ndikuar në nivelin e shërbimeve të cilat Medical Group tashmë i ofron. Me resurset tona humane, ne arrijmë t`i qasemi çdo targeti të synuar dhe besojmë në rezultatet e punës në ekip . Ne inkurajojmë kreativitetin në ekipin tonë dhe në vazhdimësi investojmë në zhvillimin profesional dhe personal të secilit. Qëllimi është të krijojmë një mjedis stimulues të punës i cili është i dobishëm dhe sfidues për secilin individ. Përmes kësaj, ne sjellim në pah më të mirat e çdo anëtari të ekipit dhe sigurojmë shërbime të përsosura. Medical Group përkrahë edukimin e vazhdueshëm profesional të punonjësve të saj përmes trajnimeve dhe certifikimve të avancuara, të njohura ndërkombëtarisht, duke mbuluar të gjitha kostot.

Historia e themelimit

The founder of the Medical Group LLC, Dr Skender Kutllovci, completed his studies in the field of Medicine and continued its educational journey at University of London “ London School of Hygiene and Tropical Medicine” , were he did his master degree in public health and health Services management . As reflection on the situation and the need for development in the field of healthcare services in Kosovo, in the post-war era, Dr Kutllovci, considered it necessary to join the company “MCG” and change it completely, for better. Thus, it was incorporated as a Medical Group, expanding the scope of its action, to give the maximum contribution to the development of healthcare sector in Kosovo. The rest is history. In the name of Health, we give you the best!

Let’s connect and do business together

    sqSQ