Për ne

Historiku

20 VITE Shërbime Shëndetësore në Nivel
të Mjekësisë Ndërkombëtare

Rrugëtimi filloi në vitin 2000, si një kompani këshillëdhënëse për programet shëndetësore, me emrin MCG (Medical Consulting Group). E përbërë nga një grup i mjekëve, profesionistë të kujdesit shëndetësor, të përfshirë atë kohë në mbështetjen e përpjekjeve ndërkombëtare për asistencë humanitare shëndetësore në Kosovë e rajon. Sfida e atyre ditëve ishte vendimtare në krijimin dhe ndërtimin e kompanisë, në formën që edhe sot e ka. Pavarësisht rrethanave dhe momenteve të vështira, në vitin 2004 MCG u inkorporua si LLC, me emrin Medical Group. Që nga atëherë jemi shndërruar në pilarin më të rëndësishëm, në fushën e tregut farmaceutik dhe mjekësor në Kosovë dhe rajon.

Objektivat

Ngrisim standardin e
shërbimeve mjekësore

Medical Group përgjatë dy dekadave ka ngritur standardin e shërbimeve shëndetësore në komunitetin ku vepron. Kjo, përmes partneriteteve profesionale me ekspertët shëndetësor, me marrëveshjet e arritura dhe kontratat e lidhura me kompanitë më prestigjioze, si një urë bashkëpunimi, suksesi dhe besueshmërie për partnerët dhe pacientët të cilëve ju shërben. Medical Group, si objektivë kryesore ka qasjen në tregun e Evropës Juglindore dhe shpërndarjen e shërbimeve që ofron, duke përcjellur kështu edhe kulturën e krijuar brenda sektorit farmaceutik e shëndetësor. Aktualisht veprojmë në Kosovë, tregu ynë kryesorë, Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut. Stafi i përkushtuar dhe shumë i motivuar, në vazhdimësi është angazhuar në sigurimin e cilësisë së lartë të produkteve dhe shërbimeve të kujdesit shëndetësorë, duke krijuar kështu reputacion të fortë të kompanisë në të gjitha tregjet ku shtrinë aktivitetin.

Misioni dhe Vizioni

STANDARD I RI
I TRAJTIMIT MEDICINAL

Medical Group funksionon me një vizion të qartë: Të ofrojë shërbime profesionale dhe inovative me produkte të standardeve ndërkombëtare nga vendet e zhvilluara si BE, ShBA etj. Ne synojmë që të mbetemi përfaqësuesi dhe distributori ekskluziv i brendeve më prestigjioze farmaceutike, me qëllim përsosmërinë dhe përmirësimin e shëndetit te pacienteve. Me krijimin e mundësive të reja për ngritjen e standardit klinik-etik e human, Medical Group ka vendosur t’a sfidojë veten dhe tregun në të cilin vepron.

RESURSET HUMANE

Menaxhmenti dhe ekipi
Themeluesi:

Medical Group, pjesën më të madhe të suksesit i’a dedikon ekipit të saj profesional të angazhuar ndër vite, themeluesve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm të cilët çdo herë kanë kontribuuar dhe ndihmuar në ngritjen e cilësisë së shërbimeve tona nga përvoja e tyre. Këto raporte janë ndërtuar mbi bazën e etikës në punë, profesionalizmit, përgjegjësisë dhe kontributit të pakusht dhe kanë ndikuar në nivelin e shërbimeve të cilat Medical Group tashmë i ofron. Me resurset tona humane, ne arrijmë t`i qasemi çdo targeti të synuar dhe besojmë në rezultatet e punës në ekip . Ne inkurajojmë kreativitetin në ekipin tonë dhe në vazhdimësi investojmë në zhvillimin profesional dhe personal të secilit. Qëllimi është të krijojmë një mjedis stimulues të punës i cili është i dobishëm dhe sfidues për secilin individ. Përmes kësaj, ne sjellim në pah më të mirat e çdo anëtari të ekipit dhe sigurojmë shërbime të përsosura. Medical Group përkrahë edukimin e vazhdueshëm profesional të punonjësve të saj përmes trajnimeve dhe certifikimve të avancuara, të njohura ndërkombëtarisht, duke mbuluar të gjitha kostot.

Themeluesi i kompanisë Medical Group, Dr. Skender Kutllovci, mbaroi studimet në fushën e menaxhmentit shëndetësor dhe shëndetit publik, niveli Master, në Universitetin e Londrës ‘’London School of Hygiene and Tropical Medicine’’. Si reflektim ndaj situatës dhe nevojës për zhvillim në fushën e shëndetësisë në Kosovë, në epokën e pasluftës, dr. Kutllovci e vlerësoi si të nevojshme t’i bashkangjitet kompanisë ‘’MCG’’ dhe t`a ndryshojë atë në tërësi. Kështu ajo u inkorporua si Medical Group, duke e zgjeruar diapazonin e veprimit të saj, për të dhënë kontributin maksimal në zhvillimin e shëndetësisë në Kosovë.

Vlerat Bazë

Në emër të saj

Farmakovigjilenca

Një ekip i përgatitur, i përbërë nga personel i kualifikuar në disiplina të ndryshme, është trajnuar për të ndihmuar me sukses në çështjet e pajtueshmërisë farmaceutike, në mënyrë që të përmirësojë vazhdimisht cilësinë dhe sigurinë e produkteve.

Përgjegjësia Sociale

Medical Group njihet për mbështetjen e drejtpërdrejtë të pacientëve dhe institucioneve shëndetësore përmes skemës së dhurimit të produkteve të veçanta, mbështetjen e grupeve të margjinalizuara duke mbrojtur të drejtat e tyre dhe gjithashtu kontributin financiar në promovimin e ideve inovative, aksioneve për përmirësim të shërbimeve, aksesin dhe shërbimet cilësore shëndetësore.

Ndikim pozitiv

Medical Group është e fokusuar në ndikimin pozitiv të zhvillimit të shërbimeve farmaceutike në vend. Qëllimi kryesor është mundësia e qasjes në trajtim dinjitoz për të gjithë qytetarëve.

Shërbime superiore

Të gjithë punonjësit dhe bashkëpunëtorët janë të trajnuar profesionalisht dhe të orientuar drejt arsimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, gjë që ndikon në përmirësimin e shërbimeve dhe të gjithë proceseve të punës.

Na kontaktoni dhe të krijojmë diçka të mrekullueshme së bashku.

    sqSQ