Partnerët

partnerët

Medical Group is the exclusive representative and partner of the most well known brands in pharma industry and medical equipment.

Medical Group, përgjatë rrugëtimit të saj, ka krijuar rrjetin më të gjerë të bashkëpunimeve. Përmes kësaj, ka mundësuar trajtim dinjitoz të pacientëve në vendin tonë dhe qasje në brendet botërore medicinale.

Let’s connect and do business together

    sqSQ